מדביר העכברים-הוראות התקנה
מרחיק העכברים האולטראסוני,הוראות התקנה
 
  מיקום:  התקנת מרחיקי עכברים ומקקים התקנת מרחיק העכברים ומקקים והשימוש בו

השימוש ב"מרחיקי המזיקים" היא השיטה הבטוחה, הנוחה והיעילה ביותר להרחקת בעלי חיים טורדנים משיטחנו.

לשימוש יעיל ובטוח במוצר קרא/י את ההוראות בעיון ובצע/י אותן כלשונן:  1. יש להכניס את פין המתאם לשקע הנמצא בחלקו האחורי של המכשיר בצידו השמאלי התחתון (ראה שרטוט). לאחר מכן יש להכניס את התקע לשקע שבקיר. אור צהוב יידלק בחזית המכשיר (ראה שירטוט).
  2. מקם את המכשיר בשטח בו נמצא המטרד. כוון את חזית המכשיר למרכז השטח. למיקום נכון ניתן להעזר בתמונה.
  3. הימנע/י מלהעמיד חפצים קשיחים בין המכשיר לבין השטח הנגוע במזיקים. גלי הקול נשברים על חפצים קשיחים, כגון קירות ורהיטים. אין להניח את המכשיר על שטיחים, כיוון שאלה סופגים את גלי הקול.
  4. אחת לחודש יש לסובב מעט את הבורר הנמצא בחלקו האחורי של המכשיר במרכז. בורר זה משנה את הצליל הבוקע מהמכשיר ואינו מאפשר לעכברים להתרגל לצליל.

 


                                                                         כיסוי אופטימלי

 פעולת המכשיר:

לתהליך ההרחקה של המזיקים מהשטח הנגוע מספר שלבים: בימים הראשונים להפעלת המכשיר סביר כי תחוש בפעילות מוגברת של המזיקים. פעולת המכשיר גורמת להם לצאת ממקומות המחבוא שלהם. לאחר מספר ימים יברחו המזיקים מהשטח המכוסה. בזמן בריחתם משאירים המזיקים את הביצים, הזחלים והשגרים שלהם. אלה אינם מושפעים מגלי הקול. לאחר בקיעתם, גדילתם תחל השפעת גלי הקול וגם יברחו מהשטח המכוסה. ניקוי השטח באופן מלא ייארך בין 4 ל 6 שבועות.

לאחר ניקוי השטח יש להשאיר את המכשיר עובד באופן רציף לפחות שנה אחת.

 

המלצות:

- בשטחים גדולים הנגועים במזיקים, או בשטחים העמוסים בחפצים קשים (קירות, רהיטים וכו') ייתכן ולא יספיק מכשיר אחד בכדי לכסות את כל השטח. לכל מכשיר יש את שטח הכיסוי האופטימלי שלו.

- גלי הקול הבוקעים מהמכשיר אינם עוברים דרך חפצים קשים (קירות, רהיטים , ארונות וכו'), אלא נשברים עליהם וחזרים בזויות שונות. דבר זה גורם לפיזור גלי הקול בשטח הסגור. אך, יש לשים לב כי מכשיר הממקום בחדר צדדי פעולתו תהיה לקויה בשאר חלקי השטח.

- ייתכן וכי לאחר ההפעלה הראשונית של המכשיר, תראה כמות גדולה יותר של מזיקים בשטח הנגוע. תוצאה זו מצביעה כי המזיקים יצאו ממקומות המיסתור שלהם והם בדרכם החוצה מהשטח.

- אל תשלב בין "מרחיקי המזיקים" לבין שיטות אחרות של טיפול במזיקים כיוון שהשפעתם על בעלי החיים המזיקים היא הפוכה: הרחקתם לעומת הרצון לקרב אותם לרעל או למלכודת.

- במקרה שיש בעיה של מספר מזיקים מסוגים שונים בשטח, ניתן לשלב בין "מרחיקי המזיקים השונים", למשל: יונים עם חולדות או חולדים וכו'.
לקנית מדביר העכברים האולטראסוני.

  
Copyrights © BigShop 2004 All rights reserved